An toàn mua bán

• Không bao giờ trả tiền trước cho người bán mà bạn không biết.

• Cho dù người bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của họ, những điều này vẫn không thể bảo   vệ bạn khỏi bị lừa.

• Khi có thể, yêu cầu biên nhận gốc và một biên nhận trên giấy về việc mua bán.

• Không bao giờ gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.