Bạn đang sử dụng chức năng đăng tin với tài khoản khách vãng lai, do đó bạn sẽ không thể quản lý được tin đăng của mình sau khi đăng.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn để đăng tin nếu bạn muốn quản lý tin đăng của mình.

Bạn chưa có tài khoản, đăng ký ngay!

Nội dung tin

VNĐ
Người bán và người mua tự thỏa thuận


Đăng hình để bán chạy hơn
"Trăm nghe không bằng mắt thấy". Tin có hình được xem nhiều gấp 7 lần.

Liên hệ

(*) Hãy sử dụng thông tin thật của bạn để có thể giao dịch thuận lợi hoặc nhận được sự hỗ trợ từ BQT khi cần thiết.

Mã bảo vệ