Thiết bị sản xuất, ngày 24/09 lúc 15:13
Giá: 2,500,000, tại Hồ Chí Minh
Thiết bị sản xuất, ngày 14/09 lúc 09:50
Giá: 680, tại Hồ Chí Minh
Thiết bị sản xuất, ngày 24/08 lúc 15:37
Giá: 16,000,000, tại Hà Nội