Điện gia dụng, ngày 02/05 lúc 09:53
tại Hồ Chí Minh