Mẹ và Bé, ngày 09/07 lúc 14:13
Giá: 7, tại Hồ Chí Minh
Mẹ và Bé, ngày 14/06 lúc 17:53
Giá: 500,000, tại Hồ Chí Minh
Mẹ và Bé, ngày 11/06 lúc 22:48
Giá: 500,000, tại Hà Nội