Máy công cụ, dụng cụ, ngày 29/01 lúc 15:55
Giá: 850,000, tại Hồ Chí Minh