Máy tính - Laptop, ngày 06/12 lúc 13:48
tại Hồ Chí Minh