Máy công cụ, dụng cụ

Thiết bị sản xuất

Vật tư - Nguyên phụ liệu

Tấm nhựa pp danpla kích thước 1220x2440mm  (1)
ngày 12/12 lúc 13:36, tại Hồ Chí Minh
Phân phối xe nâng tay thấp các loại uy tính nhất.   (166)
ngày 11/12 lúc 15:50, tại Hồ Chí Minh

Vật liệu xây dựng

Công nghiệp - Xây dựng, ngày 12/12 lúc 16:45
Giá: 520,000, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 11/12 lúc 16:17
Giá: 3,000,000, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 11/12 lúc 16:16
Giá: 5,500, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 10/12 lúc 17:29
Giá: 520,000, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 07/12 lúc 15:51
Giá: 1,000,000, tại Hồ Chí Minh
Xây dựng, ngày 04/12 lúc 10:50
Giá: 400, tại Hồ Chí Minh