Công nghiệp - Xây dựng, ngày 03/01 lúc 16:13
Giá: 520,000, tại Hải Phòng
Vật liệu xây dựng, ngày 22/11 lúc 14:06
Giá: 1,000, tại Hải Phòng