Công nghiệp - Xây dựng, ngày 03/01 lúc 16:13
Giá: 520,000, tại Hải Phòng