Cho thuê Nhà - Phòng trọ, ngày 04/12 lúc 10:53
Giá: 10,000,000, tại Hà Nội