Đồ dùng gia đình, ngày 20/05 lúc 07:42
tại Bà Rịa - Vũng Tàu