Điện máy, ngày 19/12 lúc 10:13
Giá: 43,000, tại Hồ Chí Minh
Điện máy, ngày 19/12 lúc 09:50
Giá: 123,000, tại Hồ Chí Minh
Điện gia dụng, ngày 19/12 lúc 09:48
Giá: 42,000, tại Hồ Chí Minh