In ấn - Quảng cáo, ngày 24/09 lúc 14:30
Giá: 250,000, tại Hồ Chí Minh
Tour du lịch - Vé máy bay, ngày 13/09 lúc 15:36
Giá: 7,490,000, tại Hà Nội