Xây dựng, ngày 11/12 lúc 17:13
tại Hà Nội
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 11/12 lúc 16:16
Giá: 5,500, tại Hồ Chí Minh
Vật tư - Nguyên phụ liệu, ngày 11/12 lúc 15:50
Giá: 3,000,000, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 10/12 lúc 17:29
Giá: 520,000, tại Hồ Chí Minh
Vật liệu xây dựng, ngày 10/12 lúc 09:05
tại Hà Nội