Công nghiệp - Xây dựng, ngày 12/12 lúc 16:47
Giá: 520,000, tại Hà Nội
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 12/12 lúc 16:45
Giá: 520,000, tại Hồ Chí Minh