Cho thuê Nhà - Phòng trọ, ngày 07/11 lúc 15:50
Giá: 27,600,000, tại Hồ Chí Minh
Cho thuê Nhà - Phòng trọ, ngày 07/11 lúc 11:55
Giá: 10,000,000, tại Hồ Chí Minh