Máy tính - Laptop, ngày 26/12 lúc 15:29
tại Bà Rịa - Vũng Tàu