Vật tư - Nguyên phụ liệu, ngày 30/01 lúc 15:44
Giá: 3,000,000, tại Hồ Chí Minh
Công nghiệp - Xây dựng, ngày 30/01 lúc 15:38
Giá: 5,500, tại Hồ Chí Minh